Sõlmiti  töövõtulepingu VKG adminhoone ehitustööde teostamiseks VKG Kohtla-Järve tootmisterritooriumil.

Uus kompleks, mis valmib  2014. a septembriks, mahutab kuni 1000 töötajat ning teenib töötajate riietevahetamise, isiklike asjade hoidmise, pesemise ja puhkamise eesmärki.