Konsortsium Wesico Project OÜ ja Wesico Ehitus OÜ lõpetas Porsche keskuse ehitustööde teostamise 30.04.2014.

Vastavalt 10.07.2013 sõlmitud alltöövõtulepingule osaühinguga Tafrix teostati keskusehoone 0 tsükli ehitustööd. Rajati uue keskuse toimimiseks vajalikud kommunikatsioonitrassid. Teostatid kõik kinnistu heakorratööd (katendid, haljastus).