Ehituse peatöövõtt

Hõlmab kogu ettevõtte poolt teostatavat ehitustegevust.

Sõltuvalt kokkulepetest aitame Tellijat ka ehitustegevusega seonduvates toimingutes, suhtlemisel kohaliku omavalitsusega ja vajalike lubade hankimisel.

Meie kõik töötajad on erialase haridusega ja pikaajalise, erialase kogemusega. Tegeleme oma töötajate täiendkoolitustega.

Soovime pakkuda Tellijale igas tööetapis protsessi läbipaistvust ja omavahelises suhtlemises avatust.

Loodame, et suudame kinni pidada kõikidest lubadustest.

Ehituse projektijuhtimine

Oleme valmis esindama Tellijat ehitusprotsessis.

Selgitame koostöös eesmärgid.  Aitame koostada projekteerimistööde lähteülesandeid. Nõustame projekterija valikul. Teostame ehitusprotsessi mahulist, ajalist ja finnatsilist järelevalvet. Samuti kontrollime tegevust garantiiperioodil ja tegevustel garantiiperioodi lõppemisel.

Arendustegevus

Otsime igapäevaselt võimalusi äriotstarbelise kinnisvara arendamiseks ja sellega kaasnevaks ehituseks.

Eriosade projekteerimistööd

Teostame koostöös pikkajaliste koostööpartneritega eriosade projekteerimistöid.

Konstruktiivne projekteerimine

Tegeleme hoonete ja rajatiste konstruktiivse projekteerimisega. Meie projekterimismeeskonnal on kujunenud piisav kogemustepagas nii teras- kui betoonkonstruktsioonide projekteerimiseks.

Arhitektuurne projekteerimine

Arhitektuurse projekteerimise eesmärgiks on Tellijale kõige sobilikuma hoone või rajatise loomine. Sobilik hoone on esteetiliselt sobiv, arvestab ümbriteva keskkonnaga, väikeste ekspluatatsioonikuludega ja Tellija jaoks mugav kasutada.