Wesicio Ehitus OÜ on kohalikul kapitalil töötav ehituse peatöövõtu, ehituse projektijuhtimise ja projekteerimistöödega tegelev ettevõte.

Meie peamiseks eesmärgiks on ehitada hooneid ning rajatisi kvaliteediga, mis tagab kõigi protsessi osapoolte rahulolu, eristudes Ehitus- ja projekteerimistöödega tegelevatest ettevõtetest kus puudub huvi tagada kõigi osapoolte rahulolu nii ehitusele eelnevas, ehitusaegses-  kui  ehitustööde valmimisele järgneval perioodil.

Kvaliteedi all mõsitame Tellijaga kokku lepitud tingimustel, tunnustatud klienditeeninduse tavasid järgides, efektiivselt ja veatult valmistatud toodet, mis tarnitakse kilendile tähtaegselt.

Kvaliteedi saavutamiseks on rakendatud ettevõttes juhtimissüsteem, mille põhimõteteks on:

Kliendi rahulolu

  • Lähtume kliendi vajadustest ja soovidest, teostame põhjaliku eeltöö ning püüame saavutada maksimaalse rahulolu läbi kiire ja kvaliteetse töö teostamise.

Orienteeritus arengule

  • Arendame jätkuvalt oma ettevõtet ja meeskonda, parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi mõjusust ja täiustame selle protsesse.

Kvaliteetne töö

  • Kvaliteetne toode hea hinna ja kvaliteedi suhtega saavutatakse läbimõeldud töökorralduse teel ning kaasates võimalusel valdkonna parimaid tehnoloogiaid.

Keskkonnasõbralikkus

  • Arvestame oma tegevuses selle mõju ümbritsevale keskkonale, et hoida ära saastamist. Kasutame efektiivselt kõiki ressursse, pöörame tähelepanu materjalide korduvkasutusele ning jäätmete turvalisele käitlemisele.
  • Arvestame kehtivate õigusaktidega, teavitame ning koolitame regulaarselt keskkonnaalaselt ettevõtte töötajaid.

Tööohutus

  • Arvestame ehitiste projekteerimisel ja ehitustööde läbiviimisel esineda võivate tööohutuse riskidega.
  • Vähendame tööohutuse riske ehitusobjektidel ja ettevõtte büroodes.

Juhindumine seadusandlikest nõuetest

  • Oma tegevuses juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest keskkonnaalastest , töötervishoiu- ja tööohutuse alastest seadusandlikest ja muudest meile kohanduvatest nõuetest.