Juhtimispoliitika

Meie peamiseks eesmärgiks on ehitada hooneid ning rajatisi kvaliteediga, mis tagab kõigi huvipoolte (kliendid, ettevõtte töötajad, omanikud, riigiasutused jm) rahulolu, eristudes konkurentidest tarnekiiruse poolest.

Kvaliteedi all mõistab Wesico Ehitus OÜ tellijaga kokkulepitud tingimustel, tunnustatud klienditeeninduse tavasid järgides, efektiivselt ja veatult valmistatud toodet, mis tarnitakse kliendile tähtaegselt.

Kvaliteedi saavutamiseks on rakendatud ettevõttes juhtimissüstem, mille põhimõteteks on:

KLIENDI RAHULOLU

  • Lähtume kliendi vajadustest ja soovidest, teostame põhjaliku eeltöö ning püüame saavutada maksimaalse rahulolu läbi kiire ja kvaliteetse töö teostamise.

ORIENTEERITUS ARENGULE

  • Arendame jätkuvalt oma ettevõtet ja meeskonda, parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi mõjusust ja täiustame selle protsesse.

KVALITEETNE TÖÖ

  • Kvaliteetne toode hea hinna ja kvaliteedi suhtega saavutatakse läbimõeldud töökorralduse teel ning kaasates võimalusel valdkonna parimaid tehnoloogiaid.

KESKKONNASÕBRALIKKUS

  • Arvestame oma tegevuses selle mõju ümbritsevale keskkonnale, et ära hoida saastamist. Kasutame efektiivselt kõiki ressursse, pöörame tähelepanu materjalide korduvkasutusele ning jäätmete turvalisele käitlemisele. Arvestame kehtivate õigusaktidega, teavitame ning koolitame regulaarselt keskkonnaalaselt ettevõtte töötajaid.

TÖÖOHUTUS

  • Arvestame ehitiste projekteerimisel ehitustööde läbiviimisel esineda võivaid tööohutuse riske.
  • Vähendame tööohutuse riske ehitusobjektidel ja kontoris.

JUHINDUMINE SEADUSANDLIKEST NÕUETEST

  • Oma tegevuses juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest keskkonnaalasest, töötervishoiu- ja tööohutuse alasest seadusandlikest ja muudest meile kohalduvatest nõuetest.

 

Mait Parts

Wesico Ehitus OÜ

Juhataja

 

 

 ISO sertifikaadid:

 

 

REFERENTSID

06.06.12

Tallinna Tööstushariduskeskuse rekonstrueerimine.


Loe edasi

UUDISED

01.04.2014

Konsortsium Wesico Project OÜ ja Wesico Ehitus OÜ sõlmisid projekteerimis- ehitustöövõtulepingu KÜ Põik, korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Liukivi põik 1, Jõelähtme vald, Kostivere alevik.


Loe edasi